Z przeprowadzonych przez HOME360 badań wynika, że w Warszawie Wspólnoty Mieszkaniowe wymieniają średnio 3 administratorów w ciągu 5 lat.
Mimo to czynsze z roku na rok rosną, a jakość usług często pogarsza się.

Zwykła firma zarządzająca nieruchomością jest nastawiona na stałe wynagrodzenie. W efekcie wiele problemów pozostaje nierozwiązanych, gdyż wymagają one dodatkowych wysiłków, a nie dają finansowego efektu dla zarządcy.

Celem HOME360 jest optymalizacja kosztów poprzez skuteczny program naprawczy dostosowany do specyficznych potrzeb konkretnej Wspólnoty Mieszkaniowej.

HOME360 wdrażając nowoczesne metody zarządcze i racjonalizując koszty stałe szybko wyprowadza Wspólnotę na prostą.

Wspólnoty Mieszkaniowe oplecione są wianuszkiem firm, które nie wiadomo, czy są niezbędne, lecz z pewnością są bardzo kosztowne. Sprawdzamy zasadność umów, renegocjujemy je, pokazujemy sposoby kontroli i egzekwowania umów. Z naszego doświadczenia wynika, że możliwe jest obniżenie kosztów stałych o ok. 15% przy jednoczesnym podniesieniu jakości usług.

Rosnące koszty spłaty kredytów mieszkaniowych stają się problemem, co może powodować kłopoty z płaceniem czynszów. Home360 zapewnia zgodne z prawem i wysoce skuteczne metody przywracające solidarne i solidne pokrywanie kosztów funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez wszystkich mieszkańców.

W Home 360 wiemy jak przeprowadzić sprzedaż i adaptację strychów oraz piwnic, wynająć powierzchnie komercyjne, tak aby optymalnie wykorzystać potencjał rynkowy każdej Wspólnoty Mieszkaniowej.