Z firmą Home360 Wasza Wspólnota ma możliwość obniżenia kosztów stałych nawet o 15% przy jednoczesnym podniesieniu jakości usług.

Jak to nam się udaje? W Home360 wprowadziliśmy nowatorski sposób zarządzania i administrowania nieruchomościami. Naszym celem jest świadome i kompleksowe zarządzanie oparte o wykorzystanie całego potencjału nieruchomości.

Wszystkie nakłady związane z utrzymaniem nieruchomości są przez nas monitorowane i weryfikowane. HOME360 gwarantuje również wsparcie merytoryczne oraz pomoc prawną przy uzyskaniu dla Wspólnot Mieszkaniowych dofinansowania (remonty, modernizacje, termomodernizacje)ze źródeł bankowych, środków unijnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundamentem naszych działań jest dobra w komunikacja z mieszkańcami. WASZE OPINIE i sugestie są dla nas niezbędne, bo nikt nie zna problemów WASZEJ nieruchomości tak dobrze jak WY.

Negocjujemy wszystkie umowy z serwisami obsługującymi nieruchomości, aby miały dobrą cenę za dobry serwis.

Rozwijamy nowoczesne systemy zarządzania w sytuacjach kryzysowych wychodząc z założenia, że zapobieganie i przygotowanie jest najważniejsze i tańsze od reagowania i napraw.